۱- هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش و صدا ننماید مثل روی ستون ها و نزدیک دیوار ها –

۲- برای زیر کولر از چهار پایه ای به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید و برای جلوگیری از فرود رفتن پایه ها در آسفالت و غیره از صفحات فلزی به اضلاع ۱۰ در ۱۰ استفاده کنید.

۳- کولر را در نزدیکی لوله دودکش و هواکش آشپزخانه و لوله چاه فاضلاب قرار ندهید.

۴- به منظور جلوگیری از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود.

۵- هنگام راه اندازی کولر در ابتدای فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:

دیوار های کولر را جدا کنید و در صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید.( معمولا هر دو سال یک بار).

ضمنا پوشال ها باید به گونه ای توسط توری های سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روی فن و یا تسمه و پمپ و موتور نریزد.

کف کولر را شست و شو داده و در صورت زنگ زدگی، سوراخ شدن آن را ترمیم کنید.

البته بهتر است در پایان فصل گرما و از کار انداختن کولر محل های زنگ زده را ضد زنگ زده و رنگ کاری نماییم.

یاتاقان های توربین و جا روغنی های روی موتور را روغن کاری کنید و با دست هر دو فلکه را بچرخانید تا مطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست.

تسمه و فلکه های (پولی) موتور و توربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی و ساییدگی تسمه و لرزش نشود.

در صورت ساییدگی و بریدگی تسمه آن را تعویض کنید. معمولا پمپ های آب احتیاج به روغنکاری ندارند ولی آن ها را از جای خود خارج کرده و رسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده و در جای خود قرار دهید.

با پر کردن تشتک تحتانی از آب و روشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.

ناودان های پخش کننده متسقر در در پوش های را تمیز کرده تا مناقد آن ها باز شود.

شناور را طوری تنظیم نمایید که ابی از تشتک یا دریچه اطمینان سرایز نشود.

هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند. و قبل از روشن کردن موتور اصلی کولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده و جلوی درچه ها گرفته تا ذرات رنگ و گرد خاک را به خود گرفته و محیط را کثیف نکند.

در پایان فصل گرما آب تستک را خالی کرده و روی کولر را با برزنت بپوشانید و شیر فلکه آب را بسته و حتی الامکان لوله های رابط را قطع نمایید.