آلوچه چیست؟

 نام های دیگر: هلهلو،  شال هلو،  آلچه

 اشکال دارویی:  میوه ، برگ ، شکوفه ، صمغ

خاصیت درمانی و طریقه مصرف آلوچه چیست؟

 از نظر طبیعت، انواع میوه شیرینآن سرد و تر و نوع ترش آن بسیار سرد است است.برگ آن سرد و خشک است است قابض.

 از نظر خاص  خواص ملین است . اگر قبل از غذا خورده شود برای سردرد گرم و تب های صفراوی مفید است و صفرا ، قی صفرایی ، تشنگی ، حرارت دل و خارش بدن را فرو می نشاند و مسهل صفراوی رقیق است وآشفتگی های ناشی از صفرا را آرام میکند ، خصوص نوع ترش و شیرین و به اصطلاح میخوش آن.

مخلوط با سایر داروهای مناسب، برای قطع ترشحات سفید رنگ مهبل تجویز می شود . 

 در موارد بی نظمی در عادت ماهانه برای تنظیم قاعده مفید است.

مشخصات گیاه آلوچه چیست؟

  درختچه ای است بی خار یا کمی خاردار، کوتاه، بلندی آن تا ۳ متر میرسد . 

 در جنگل های شمال ایران به طور جنگلی می روید.

 میوه آن تخم مرغ کوچک به قطر ۳- ۲ سانتی متر و پس از رسیدن به رنگ زرد و سرخ متمایل به بنفش در می آید. مزه آن ترش و شیرین است.

نام علمی: Prunus divaricata Ledeb