روش باز کردن قاب کلید و چراغ نشان دهنده

مرحله ۹

پیچ نگهدارنده قاب به بدنه را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

مرحله ۱۰

بعد از باز کردن پیچ نگهدارنده قاب به بدنه، قاب را جدا کنید.

مراقب باشید

هنگام جدا کردن مواظب خار پایین قاب باشید.

مرحله ۱۱

محل استقرار کلید دو پل با چراغ نشان دهنده مشخص کنید. در صورت خرابی کلید یا خرابی چراغ نشان دهنده می توانید پیچ های مربوط به هر کدام را باز کنید یا در صورتی که خاری باشند خار آن ها را آزاد و سپس تعویض کنید.

روش تنظیم ترموستات بی متالی پلوپز – آرام پز

مرحله ۱۲

چنانچه ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت که نقطه ی تنظیم آن ها ثابت است از تنظیم خارج شود می توانید به روش های زیر آن ها را مجددا تنظیم کنید.

روش اول

بدون باز کردن ترموستات می توانید توسط پیچ تنظیم ترموستات، با پیچ گوشتی مناسب آن را با دقت تنظیم کنید.

در این روش اگر ترموستات، دیر قطع می کند پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت و در صورتی که زود قطع می کند در جهت خلاف حرکت عفربه های ساعت بچرخانید تا ترموستات تنظیم شود.

روش دوم

در این روش با باز کردن ترموستات از محل می توانید عمل تنظیم با با مشاهده ی فاصله ی بین پلاتین ها دقیق تر انجام دهید.

با استفاده از روش دوم ترموستات تنظیم می شود. این ترموستات دیر تر از زمان معمول مدار را قطع می کند بنابراین زمان عملکرد آن می بایست کاهش باید.

برای کاهش زمان عملکر ترموستات مانند تصویر زیر با پیچ گوشتی دو سو، پیچ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمان عملکرد به مقدار تنظیمی قبلی برسد. عملکرد ترموستات را با بستن مدار و کنترل درجه حرارت مورد بررسی قرار دهید.

در بعضی از ترموستات ها، عایق بین صفحه حساس به دما که در سمت چپ عایق تصویر قرار دارد و بازوی مربوط به پلاتین متحرک که در سمت راست عایق از محل خود خارج می شود.

در این حالت باید ترموستات را باز کنید و عایق مربوطه را مجددا در محل خود قرار دهید تا ترموستات درست عمل کند.

توجه

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

توجه

پس از بستن دستگاه دو شاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.