با پیچ گوشتی چهار سوی برقی، پیچ اطراف قاب زیر دستگاه باز شده است.

پس از باز شدن پیچ های اطراف و آخرین پیچ چهارسوی وسط، قاب کف دستگاه آزاد می شود.

با باز شدن تمام پیچ های نگهدارنده قاب کف دستگاه، به راحتی می توانید قاب را به طرف بالا بلند کنید.

قسمت بالای قاب را به طرف بالا حرکت دهید تا از قسمت پایین جدا شود. در این حالت سیم کشی داخل دستگاه به خوبی دیده می شود.

قاب را از جای خود خارج کنید. در این حالت قسمتی از کف قاب که روی المنت قرار می گیرد را مشاهده می کنید که به وسیله یک ورق نسوز عایق بندی شده است.

برجستگی های کف و نحوه قرار گرفتن ورق نسوز عایق بر روی آن ها را مشاهده می کنید که اجازه نمی دهد حرارت المنت به قاب دستگاه اسیبی برساند.

طرف دیگر سکوی شارژ را نشان می دهد. در این حالت برق ورودی به سکوی شارژ کتری، نحوه ی قرار گرفتن المنت، برد کنترل حرارت و پریز برق ورودی به دستگاه را مشاهده می کنید.

چکونگی اتصال دو سیم برق ورودی و سیم ارت به سکوی شارژ کتری را نشان می دهد.

پشت صفحه گرم نگهدارنده قوری نشان داده شده است. در این حالت نیز چگونگی قرار گرفتن المنت ، فیوزهای حرارتی و سنسور حرارتی نسبت به یکدیگر را مشاهده می کنید.

با یک پیچ گوشتی چهارسوی برقی، پیچ های محکم کننده برد الکترونیکی به بدنه را باز کنید تا برد آزاد شود.

برد الکترونیکی ۱۸۰ درجه را چرخانیده و طرف دیگر برد الکترونیکی را مشاهده کنید.

برای خارج کردن سر سیم های از ترمینال ورودی، باید به وسیله یک پیچ گوشی دوسوی کوچک ضامن قفل کن سر سیم را آزاد کرد تا سر سیم ها از ورودی ترمینال جدا شوند.

برای بیرون آوردن المنت گرم نگهدارنده قوری، ابتدا توسط یک پیچ گوشتی چهارسو، دو پیچ مربوط به اهرم نگهدارنده المنت را باز کنید تا المنت آزاد شود.

پیچ های اهرم نگهدارنده المنت باز شده و المنت آزاد گردیده است و به راحتی می توان آن را از جای خود خارج کرد.

مشخصات فنی حک شده روی المنت را مشاهده می کنید که به صورت زیر است.

ولتاژ : ۲۴۰-۲۲۰V\

توان :W300

دو عدد فیوز حرارتی با روکشن نسوز که به دو بازوی المنت متصل شده اند همچنین یک سنسور حرارتی بین دو بازوی المنت وجود دارد.

مقدار تحمل فیوز حرارتی را می بینید که ۱۹۲ درجه سانتی گراد می باشد.

برای آزمایش اتصال بدنه المنت، یک سر اهم متر را به یکی از سیم های ورودی المنت و سر دیگر اهم را به بدنه المنت وصل کرده و مقاومت آن را اندازه گیری کنید. اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان می دهد که نشانه نداشتن اتصالی در بدنه المنت است.

برای اطمینان حاصل کردن از سالم بودن المنت، کافی است دو سر اهم متر را به دو سر المنت وصل کرد و مقدار مقاومت آن را اندازه گیری کرد در این حالت اهم متر مقدار ۱۸۳ اهم را نشان می دهد که نشانه سالم بودن المنت است و اگر مقدار قطع (عدد ۱) را نشان میداد، المنت معیوب بود.