در این مقاله می خوانیم

اجزاء چرخ گوشت معمولی

۱- قیف و کانال گوشت ۲- صفحه برش (پنجره) |

۳- تیغه که سه پر یا چهار پر است |

۴- دنده مارپیچ یا محور خرد کننده یا غلتک |

۵- اهرم | ۶- مهره پنجره یا کلاهک کانال گوشت |

۷- محفظه اصلی چرخ گوشت | ۸- دگمه یا پیچ کلگی که قفل کننده کانال و بدنه است. |

۹- محور دنده اصلی | ۱۰- جعبه دنده |

۱۱- واشر جعبه دنده | ۱۲- در پوش جعبه دنده |

۱۳- چرخ دنده اصلی | ۱۴- خار محور چرخ دنده اصلی |

۱۵- چرخ دنده مارپیچی (دنده A) | 16- چرخ مارپیچی |

۱۶- چرخ مارپیچی | ۱۷- موتور |

۱۸- محفظه هدایت هوا تنظیم و تثبیت موتور |

۱۹- کلید قطع و وصل | ۲۰- صفحه زیری دستگاه |

۲۱- لاستیک پایه ها | ۲۲- پیچ تنظیم و تثبیت موتور |

۲۳- زغال | ۲۴- اتصال سیم ها (ترمینال پیچشی) |

۲۵- در پوشش قهوه خرد کنی |

۲۶- پنجره تنظیم قهوه خرد شده |

۲۷- فنر پتجره تنظیم |

۲۸- تیغ صفحه ای خرد کننده قهوه (A) |

۲۹- دنده خرد کننده قهوه |

۳۰- پیچ های محکم کننده |

۳۱- تیغ خرد کننده قهوه (B) |

۳۲- قیف | ۳۳- کانال قهوه خرد کنی |

۳۴- واشر فلزی A |

۳۵- واشر فلزی B |

۳۶- محور اصلی |tamirkarsho

اجزای چرخ گوشت پیشرفته (سوپر)

۱- صفحه قیفی که گوشت خرد شده در آن ریخته می شود.

۲- اهرم که توسط آن گوشت به درون کانال مخصوص هدایت می شود.

۳- کانال یا محفظه گوشت.

۴- دنده مارپیچ که محور خرد کننده یا غلتک گوشت هم به آن گفته می شود.

۵- تیغه چرخ گوشت که سه پر یا چهار پر است.

۶- پنجره تنظیم گوشت که گوشت چرخ شده را به فرم و شکل دلخواه در آورده و از چرخ گوشت خارج می کند.

۷- کلاهک یا مهره پنجره چرخ گوشت.

۸- پنچره لوله ای A

۹- پنجره لوله ای B

۱۰- محور چرخ دنده اصلی که دنده مارپیچی یا غلتک گوشت را می چرخاند.

۱۱- واشر C که جهت تنظیم فاصله به کار می رود.

۱۲- در پوش جعبه دنده

۱۳- نمد مستطیل شکل

۱۴- در پوش محفظه اصلی چرخ گوشت

۱۵- محفظه موتور

۱۶- کلاهک روی محفظه یا بدنه

۱۷- واشر تنظیم فاصله

۱۸- چرخ دنده D که وظیفه آن کاهش دور موتور و انتقال آن به محور چرخ دنده اصلی و افزایش گشتاور است.

۱۹- پیچ موتور

۲۰- واشر آب بندی

۲۱- چرخ دنده A

۲۲- پیچ قفل کننده کانال گوشت به بدنه

۲۳- صفحه محفظه موتور

۲۴- واشر تنظیم فاصله

۲۵- چرخ دنده C

۲۶- واشر محور

۲۷- قاب جعبه دنده

۲۸- صفحه موتور

۲۹- پوشش کلید

۳۰- قطع کننده (حفاظتی)

۳۱- کلید

۳۲- راهنما یا کانال تهویه

۳۳- موتور چرخ گوشت از نوع اونیورسال

۳۴- جاروبک با فنر

۳۵- در پوش جعبه نگهدارنده سیم رابط

۳۶- جعبه نگهدارنده سیم رابط

۳۷- سیم رابط

۳۸- صفحه زیری دستگاه چرخ گوشت

۳۹- صفحه مشخصات دستگاه

۴۰- اتصال سیمی که سیم ها به هم پیچیده شده و روی آن یم عایق پلاستیکی قرار می گیرد.

۴۱- پیچ چهارسو

۴۲- واشر فنری

۴۳- پیچ چهارسو

۴۴- واشر فنری

۴۵و۴۶- پیچ چهارسو

مدار الکتریکی چرخ گوشت در شکل زیر مدار چرخ گوشت معمولی و پیشرفته نشان داده شده است.

tamirkarsho

محافظ الکتریکی موتور چرخ گوشت

در اکثر چرخ گوشت ها جهت حفاظت الکتریکی موتور در برابر جریان اضافه بار و یا اتصال کوتاه

در داخل چرخ گوشت از محافظ استفاده می شود این محافظ گاها فیوز ششه ای است

که جریان نامی آن متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب می گردد

و در موارد دیگر از اورلود به عنوان محافظ استفاده می شود همان گونه که در شکل زیر دیده می شود

اورلود از یک سیم المنت از (از جنس کرم نیکل) صفحه حساس فنری _ پلاتین های اتصال و قابه

مخصوص تشکیل شده است. با عبور جریان نامی از اورلود، المان حرارتی تولید گرما نموده و صفحه

حساس را تحریک می کند. اگر جریان از حد نامی تجاوز ننماید، گرمای تولید شده

جهت تحریک کامل صفحه حساس ناتوان اما اگر حریان موتور از

حد نامی تجاوز نماید  که این امر می تواند به سبب کار مداوم، گیر کردن گوشت

یا استخوان در مسیر خرد شدن و یا نیم سوز بودن موتور باشد.

حرارت تولید شده به وسیله المنت افزایش یافته و صفحه ی حساس

به حالت قطع در می آید. از آن جا که اورلود سر راه برق اصلی مدار قرار دارد

با قطع اورلود در واقع مدار قطع شده و چرخ گوشت به حالت خاموشی در می آید.

tamirkarsho

پس از مدتی با سرد شدن محیط اورلود، صفحه حساس به حالت وصل در آمده و چرخ گوشت

روشن می شود، اگر مورد عیب بر طرف نشده باشد، حالت قطع اورلود مجددا تکرار می گردد.

همان گونه که دیده می شود، قطع اتوماتیک جریان موتور می تواند آن را از سوختن بر اثر گیر کردن

گوشت یا استخوان و یا موارد مشابه ایمن سازد. همچنین اگر چرخ گوشت با مدت زیادی روشن  باشد،

بر اورلود اثر نهاده و آن را تحریک نموده، در نتیجه مدار قطع می شود.

سرویس و نگهداری چرخ گوشت

۱- قبل از چرخ گوشت مطمئن شوید که درون آن عاری از هر نوع جسم خارجی است.

۲- مطمئن شوید که در گوشت آماده جهت چرخ کردن، استخوانی وجود نداشته باشد.

۳- چرخ گوشت را در سطح صاف قرار دهید تا جریان هوا بتواند از صفحه مشبک کف چرخ گوشت جریان پیدا کرده و موتور را خنک نماید.

۴- برای هدایت گوشت داخل گلویی از استوانه پلاستیکی استفاده نمایید.

۵- هیچگاه از انگشتان خود و یا هر قطعه یا وسیله فلزی مانند قاشق و امثال آن جهت دادن گوشت و مواد دیگر بداخل گلویی استفاده نکنید.

۶- هر گاه احساس کردید دستگاه بزحمت کار می کند قورا آن را خاموش کنید. قطعا ماده سختی در مارپیچ و یا تیغه گیر کرده است.

۷- چرخ گوشت را بدون بار و بصورت مداوم و طولانی روشن نگذارید چون این عمل موجب صدمه دیدن تیغه و شبکه آن می گردد.

۸- حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده حدود ۱۵ دقیقه می باشد و در صورت نیاز به چرخ کردن طولانی، چرخ گوشت را خاموش کرده و پس از اطمینان از ختک شدن موتور مجددا آن را روشن کنید.

۹- چرخ گوشت را همواره از دسترس اطفال دور نگهدارید.

۱۰- قبل از بکارگیری چرخ گوشت مطمئن شوید برق از نظر ولتاژ در شرایط مناسبی باشد به همین منظور چرخ گوشت را در ساعات اولیه شب مورد استفاده قرار ندهید.

[mailerlite_form form_id=2]