پادکست ۳: استارت آپ های جدید و اتفاقات عجیب پادکست
پادکست ۳: استارت آپ های جدید و اتفاقات عجیب
قبل از هر چیز پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله‌ی چرا بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی در ابتدای راه شکست می‌خورند؟ را...
1 سال قبل
پادکست ۲: استارت آپ های شکست خورده پادکست
پادکست ۲: استارت آپ های شکست خورده
قبل از هر چیز پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله‌ی چرا بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی در ابتدای راه شکست می‌خورند؟ را...
1 سال قبل
پادکست ۱: رخدادهای داغ استارت آپ ها پادکست
پادکست ۱: رخدادهای داغ استارت آپ ها
وقتی زمان و همه فعالیت های کاری را بر پایه پاسخ به این سوال سازماندهی می کنید، از...
1 سال قبل