0
+9809916857670

لیست هارد های مشابه گوشی های اندروید

لیست هارد های مشابه گوشی های اندروید

این لیست کار شما را در پیدا کردن ای سی راحت تر میکند

(A001(16GB)

 

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210

N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005

HTC BUTTERFLY

(A002(16GB)

 

I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210

N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005

HTC BUTTERFLY

(B001(8GB)

 

G700-H30-P7

S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111

HTC E8/M7/M8/M9/ONE

(B001(16GB)

 

G700-H30-P7

S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111

HTC E8/M7/M8/M9/ONE

(B001(32GB)

G700-H30-P7

S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111

HTC E8/M7/M8/M9/ONE

 

(B002(16GB)

 

G700-H30-P7

S3-S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111

HTC E8/M7/M8/M9/ONE

(B031(8GB)

 

۴C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30

G7102-T210

LUMiA 630-LG G3-LG Nexus 5-HTC M9

 

(B205(4GB)

 

Y511-Y530-Y600

 

(B209(4GB)

 

G6-Y511-Y530-Y600

B304(8GB)

P6-MT1

 

B308(4GB)

 

Samsung Ace Duos/LENOVO S686

G510-G525-Y300

HTC DESiRE C/X/V/SV/300

B309(4GB)

 

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-D700

HOL U19-HOL T00-Y520-Y550-Y600-Y625

HTC XE/XL-DESiRE 310/500/600/616 -LENOVO A820/S920

B310(16GB)

 

G3-S3-S4-S5-N7100-T311

DESiRE 818N

B314(8GB)

 

G355-G531-i9060i

Y530-Y560-S7

LG D325

B315(8GB)

G530

HTC DESiRE 610/620/816

LENOVO NOTE 8

 

B316(8GB)

 

G360-G530-G531-J1-J2-J5

G7-G700

B318(16GB)

 

j500F-j500FN-j500H-j320H-G750H

LG H734

B410(16GB)

 

LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500

G6-Y560

B412(16GB)

 

LENOVO A3000-A3300-A3500-A5000-A5500

HoL U19

 

B503(16GB)

S2-S3-S4-N7000-N7100-P6200-T210

G750

 

B506(32GB)

N900-N9000-N9005

۴X

HTC M9

 

GDBC(4GB)

G6-G610-G630-G730-Y320-Y511-Y520-Y600

 

GDCC(4GB)

G6-G610-G630-G730-Y330-Y360-Y520-Y530-Y600

 

GDDC(4GB)

J1-J110-G313-G318

Y519

JDAC(4GB)

G6-G525-G610-G615-G630-G730

D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00

i8552-DESiRE 500/516/616

 

JDBC(4GB)

G6-G610-G630-G730

D700-Y511-Y520-Y600-Y625

DESiRE 310/500/516/616

 

JDCC(4GB)

G6-G630

D700-Y520-Y600-Y625

DESiRE 516/616

 

۷DP4(16GB)

H30-P7-G700-G750

 

۷DU2(8GB)

۴C-4X-H30-P7-G700-G750

i9205-i9152-S2-S3 Mini-S4 Mini-G7102-T111

HTC DESiRE 816

 

۳GMR(8GB)

۴C-4X-H30-P7-G620-G700-G750

LUMiA 625/720/820/1320

ZENFONE

 

۲۸C(4GB)

 

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-G760

Y320-Y360-Y530-Y550-Y600-Y625

 

N8-DE2(8G)

۳C-4C-4X

G700-G750-H30 U10-S7

DESiRE D816

 

G4 LG(32GB)

TOSHiBA G4

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *