در این مقاله می پردازیم به خرمای کبکاب از نظر قیمت، ارزش غذایی آن و چگونگی کاهش وزن با خرما و شهرهایی که در آن رشد می کند و کشور هایی که این خرمای کبکاب رو می کارند.

خرید خرما , خرید کبکاب

استان بوشهر بزرگترین تولید کننده ی خرمای کبکاب می باشد.

خرمای کبکاب

میوه ی بسیار بازارپسند بازارهای داخلی و همچنین خارجی است و ازجمله ارقام صادراتی کشور است.

به دلیل نرم بودن بافـت میوه و حساسـیت در برابر فشـردگی، حمل ونقل و جابه جایی آن دارای محدودیت هایـی اسـت؛ امـا میـوه آن قدرت انبـارداری و ً مانـدگاری خوبـی دارد.

میزان رشـد درخت کبکاب نسـبتا زیاد و انـدازه تاج آن بین متوسـط تا بزرگ اسـت و قدرت تولید محصول متوسـطی نیـز دارد متوسـط ۷۰ کیلوگرم در درخت.

میـوه آن جهت مصارف مختلف تازه خوری به کار می رود. معموال جهت بسـته بندی آن یا از کارتن های کم حجم یا حلبی اسـتفاده میشـود.

در صورت اسـتفاده از حلبـی، در اندازه هـا و وزن هـای مختلف قابل بسـته بندی اسـت.

رنـگ میـوه آن در مرحلـه خـارک زردرنـگ، در مرحلـه رطـب قهـوهای روشـن و در مرحلـه خرما قهـوهای تیره اسـت.

طول میوه آن ۴-۵ سـانتی متر و قطر آن حدود ۳ سـانتی متر اسـت. وزن میوه از ۱۲ تـا ۱۸ گـرم متغیر اسـت.

شـکل میـوه آن بیضوی کشـیده و کالهک آن زردرنگ و برآمده اسـت. بذر میوه آن کشـیده و باریک اسـت.

در اسـتان خوزسـتان میوه این رقم در مهرماه قابل برداشـت اسـت.

مهمتریـن مناطق کشـت آن اسـتانهای بوشـهر، فارس و خوزستان هسـتند.

ارزش غذایی خرمای کبکاب

درمان یبوست ، اختلالات روده ای و اسهال مفید است .جزو مواد غذایی ملین به شمار می آید.

به همین دلیل برای افرادی که از یبوست رنج می برند، مفید اعلام شده است، برای اینکه هر چه بهتر و بیشتر از این خاصیت خرما استفاده کنید، بهتر است

کاهش وزن با خرما

خرما به دلیل غنی بودن از ویتامین و ماده کانی و فیبرهای قابل حل و غیرقابل حل، باعث احساس سیری و مانع از پرخوری می شود.

خاصیت ملین دارد: یبوست را درمان می کند. سیستم گوارش را سالم نگه می دارد و روند سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. در نتیجه باعث کاهش وزن می شود.

سیستم هاضمه را تحریک می کند: خرما حاوی نیکوتین است که مشکلات گوارشی و روده را درمان می کند. باکتری مفید را افزایش می دهد و باکتری مضر را از بین می برد.

با بهبود دادن عملکرد سیستم هاضمه، باعث کاهش وزن می شود.

کم کالری و سرشار از انرژی است: قندهای طبیعی در آن مانند فروکتوز و گلوکز انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند.

عاری از کلسترول و چربی های ترانس است: این دو عامل باعث افزایش وزن می شود. خرما عاری از چربی و سرشار از ماده مغذی است اما باعث کاهش کالری می شود.

خواب آلودگی مفرط را برطرف می کند:مصرف خرما بر خلاف غذاهای سنگین که باعث خواب آلودگی می شود، احساس نشاط و انرژی ایجاد می کند بنابراین فعال می مانید و وزن بیشتری کم می کنید.

قیمت کبکاب

خرید خرمای خوب درجه کبکاب در بوشهر کیلویی ۳ هزار تومان است.

اطلاعاتی که برای خرید خرما باید بدانید:

در بازار خرما مثل برخی از بازار های دیگه افراد سودجویی هستند برای کسب سود بیشتر دست به فروش خرمای نامرغوب و گاها فروش ترکیبی از خرمای خوب و بد می زنند .

بعضا دیده شده حتی نخلدار ها و باغ دار ها اقدام به فروش خرمای بی کیفیت خود و کلاه برداری نموده اند.

خب در ابتدا این افراد سود زیادی را به دست آورده اند اما نمی دانند با این کلاهبرداری موجب بی اعتمادی و عدم اطمینان از کیفیت خرما بین افرادی که تمایل به خرید خرما و حتی مردم که مصرف کننده نهایی خرما می شوند شده اند.

این کار ضربه مهلک به اقتصاد کشور و خرمای ایران که یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک و ارز آور کشورمان هست شده اند.

به همین دلیل ما بر ان شده ایم برای بهبود وضعیت اقتصادی و خرمای کشورمان دست به بسته بندی انواع خرما در محیطی بهداشتی و با استفاده از دستگاه های شوینده زده ایم.

برای اطمینان از کیفیت برای مشتری نمونه ارسال می کنیم ،مشتری می تواند مستقیم بیاد و به کارگاه های بسته بندی ما سر بزند بار را رویت کند و کیفیت خرما را تضمین می کنیم.


جا و مکان ما مشخص هست ما انواع خرما در انواع بسته بندی از ۳۰ گرمی تا ۱۰ کیلویی بسته بندی می کنیم.


ان شاالله که همکاری مستمری با شما عزیزان داشته باشیم